Kwartierstaat George Andries KOEZE mail.gif (20906 bytes)

Spreidingskaarten


Generatie I (Generatie II)

1. V M George Andries KOEZE , geb. 's-Gravenhage 18-5-1953, ged.(ned.herv.) Voorburg, Leraar Wiskunde/Informatica


Generatie II (Generatie I) (Generatie III) George Koeze Sr.

2. K V M George Andries KOEZE (foto), geb. Leiden 28-5-1923, Kassier Verz.mij OLVEH, overl. 's-Gravenhage 14-7-1957, begr. 's-Gravenhage, ondertr. 's-Gravenhage, tr.(burg.stand) 's-Gravenhage 12-3-1952
3. K V M Martina Maria SIKKEL (foto hiernaast met de kleinkinderen), geb. 's-Gravenhage 6-4-1927, ged.(ned.herv.) Voorburg,Tiny Plante-Sikkel Ambtenaar Gemeente Voorburg, tr.(2)(burg.stand) 's-Gravenhage 26-6-1959, tr.kerk(ned.herv.) 's-Gravenhage 26-6-1959 Marten Gerrit Bernard PLANTE , geb. Eibergen 10-2-1933, ged.(ned.herv.) Blokzijl, Hoofdagent Gempo Voorburg, zn. van Bernard PLANTE, Rijksveldwachter en Hendrika Johanna HOFMAN, Dienstbode.


Generatie III (Generatie II) (Generatie IV) Pieter Koeze

4. K V M Pieter KOEZE (foto hiernaast), geb. Voorschoten 23-5-1893, Onderwijzer, Inspecteur, overl./begr. Haarlem/Velsen 17/20-10-1971, tr.(2)(burg.stand) Poerwokerto 25-6-1930 Jansje BOENDERMAKER , geb. Amsterdam 6-11-1891, overl./begr. Heemstede/Velsen 28-2/4-3-1988, dr. van Albertus BOENDERMAKER en E. HANSE, tr.(1)(burg.stand) Voorschoten 24-1-1917 Johanna Smits
5. K V M Johanna SMITS(foto hiernaast) geb. Rotterdam 3-3-1892, Onderwijzeres, overl./begr. 's-Graveland/Utrecht 25/29-12-1987, tr.(2)(burg.stand) Hilversum 31-5-1930 Hendrikus Martinus DUIN , geb. Rotterdam 23-9-1892, Inspecteur Inlands Onderwijs, overl./begr. Hilversum/Utrecht 24/28-3-1980, zn. van Roelof DUIN en Margaretha VAN DER HORST.
VisitekaartjeJohannes Sikkel
6. K V M Johannes Jacobus SIKKEL(foto hierboven), geb. 's-Gravenhage 9-5-1898, polijster,stoffeerder,Adriana den Hertog overl. 's-Gravenhage 19-9-1954, begr. 's-Gravenhage, tr.(burg.stand) 's-Gravenhage 12-3-1924
7. K V M Adriana Maria DEN HERTOG(foto hiernaast) , geb. Rotterdam 23-3-1902, Verkoopster V & D Den Haag, overl./begr. 's-Gravenhage 22/26-4-1988.


Generatie IV (Generatie III) (Generatie V)

8. K V M Aldert KOEZE , geb./ged. Leeuwarden 11/14-3-1836, zilversmid, overl. Voorschoten 9-3-1917, tr.(2) 13-12-1857 Janneke LOENSMA , tr.(1)
9. K V M Maria Bartha PELT , geb. Schoonhoven 24-7-1847.

10. K V M Hendrik Jacobus SMITS , geb. Rotterdam 10-9-1858, winkelbediende, boekhouder, overl. ca. 1943, tr. Rotterdam 2-5-1888
11. K V M Cornelia Johanna BLOMMENDAAL , geb. Rotterdam 27-8-1864.

12. K V M Johannes Jacobus SIKKEL , geb. 's-Gravenhage 14-3-1870, diverse beroepen, tr.(burg.stand) 's-Gravenhage 28-5-1890 Echtpaar Den Hertog-Snelleman
13. K V M Wilhelmina Johanna OORT , geb. 's-Gravenhage 20-2-1870, overl. 's-Gravenhage 17-2-1945.

14. K V M Pieter DEN HERTOG , geb. Gouda 27-9-1882, metselaar, groentehandelaar, overl. 's-Gravenhage 19-6-1962, begr. 's-Gravenhage, tr.(burg.stand) Gouda 15-1-1902 (zie foto hiernaast)
15. K V M Martina Maria SNELLEMAN , geb. Gouda 13-3-1881, zonder beroep, overl. 's-Gravenhage 15-6-1960, begr. 's-Gravenhage.


Generatie V (Generatie IV) (Generatie VI) Geboorteinschrijving George Koeze

16. K V M Georg Andries KOESE , geb./ged.(ned.herv.) Leeuwarden 7/30-8-1807, letterzetter, overl. Veenhuizen 24-2-1865, tr.(burg.stand) Leeuwarden 23-11-1823
17. K V M Ymkje FEDDEMA , geb./ged.(ned.herv.) Leeuwarden 1/16-10-1805, naaivrouw, overl./begr. Leeuwarden 15/19-8-1869.

18. K V M Adrianus PELT , geb. Schoonhoven 3-9-1823, kuiper, overl. Schoonhoven 18-3-1896, tr.
19. K V M Jannetje VAN DOORN , geb. Waarder 16-11-1824, overl. Schoonhoven 2-3-1865.

20. K V M Hendrik Jacobus SMITS , geb. Rotterdam 17-11-1822, meester-loodgieter, tr. Rotterdam 30-6-1852
21. K V M Maria SCHIPPER , geb. Rotterdam 9-4-1822, zonder beroep, overl. voor 2-5-1888.

22. K V M Jan Klingen BLOMMENDAAL , geb. Brielle ca. 1824, rijksambtenaar, overl. Rotterdam 11-9-1909, tr.
23. K Catharina VERKAMAN .

24. K V M Johannes Jacobus SIKKEL , geb. 's-Gravenhage 29-7-1828, warmoezier, tr.(burg.stand) 's-Gravenhage 19-5-1869
25. K V M Johanna BOUWMAN , geb. Leiden 1834, zonder beroep.

26. K V M Dirk OORT , geb. Oosthuizen 1818, bediende, smid, tr.(burg.stand) 's-Gravenhage 11-3-1857
27. K V M Geertje FONDSE , geb. Haamstede 1834, dienstbode.

28. K V M Hendrik DEN HERTOG , geb. Gouda 24-10-1863, fabriekswerker,opperman, tr.(burg.stand) Gouda 8-11-1882
29. K V M Adriana SNEL , geb. Gouda 3-2-1865, fabriekswerkster.
Adrianus Snelleman
30. K V M Adrianus Nicolaas SNELLEMAN (foto), geb. Gouda 25-4-1850, pijpmaker, overl. Gouda 14-10-1927, tr.(burg.stand) Gouda 20-5-1874
31. K M Maria WIESER , geb. Gouda 5-5-1855, zonder beroep.


Generatie VI (Generatie V) (Generatie VII)

32. K V M Aldert KOESE , geb./ged. Leeuwarden 26-8/15-9-1779, overl. Leeuwarden 15-7-1812, ondertr. Leeuwarden 19-6-1801, tr.kerk(ev.luthers) Leeuwarden 5-7-1801
33. K Pietje HOFMAN , geb. Leeuwarden ca. 1783, begr. Leeuwarden 26-12-1843.

34. K V M Roeloff FEDDEMA , geb./ged. Leeuwarden 21-9/7-10-1772, copi´st,verver,winkelknecht, overl. Leeuwarden 20-7-1836, ondertr. Leeuwarden 30-4-1802, tr.kerk Leeuwarden 16-5-1802
35. K Breckie TAEKES VAN DER VEER , geb. Marssum ca. 1777, schoolhouderes, overl. tussen 1840 en 1869.

36. K V M Bartholomeus PELT , geb. 1789, ged.(ned.herv.) Schoonhoven 5-11-1789, politieagent, zilversmid, tr.(burg.stand) Schoonhoven 28-6-1815
37. K V M Mijntje VAN DUUREN , geb. Schoonhoven 6-12-1791, zonder beroep.

38. K Huibert VAN DOORN , tr.
39. K Jannetje VAN DER LAAN .

40. K Cornelis SMITS , geb. 1789, klokmaker, tr.
41. K V M Eva VERBOOM , geb. Rotterdam 30-1-1791.

42. K V M Ary SCHIPPER , geb. Rotterdam 2-3-1803, meester-loodgieter, tr.
43. K Jacoba Wilhelmina DIJKER .

44. K Willem BLOMMENDAAL , tr.
45. K Elisabeth KLINGEN .

48. K V M Gerardus SIKKEL , ged. 's-Gravenhage 20-1-1786, metselaar, overl. 's-Gravenhage 7-7-1864, tr.(burg.stand) 's-Gravenhage 5-9-1821
49. K V M Magdalena KUMMER , geb. ca. 1788, zonder beroep, overl. voor 7-7-1864.

50. K Jan Jacobus BOUWMAN , overl. voor 1869, tr.
51. K Maria CHRISPIJN , werkster.

52. K Jan OORT , schoonmaker, tr.
53. K Neeltje KIEFT , overl. voor 1857.

54. K Johannis FONDSE , overl. voor 1857, tr.
55. K Wilhelmina MONTFOORT , overl. voor 1857.

56. K V M Pieter DEN HERTOG , geb. Gouda 1838, pijpmaker, tr.(burg.stand) Gouda 20-11-1861
57. K V M Pieternella VAN WAAS , geb. Gouda 21-8-1839, pijpmaakster.

58. K V M Bastiaan SNEL , geb. Gouda 29-3-1837, stoker, sjouwerman, tr. Gouda 29-8-1860
59. K V M Johanna BOOT , geb. ca. 1840, werkster.

60. K V M Adrianus Nicolaas SNELLEMAN , ged.(rooms katholiek) Gouda 17-5-1810, pijpfabrikeur, tr. Gouda 14-11-1832
61. K V M Cornelia BROUWERS , ged.(rooms katholiek) Gouda 21-1-1809.

63. K Maria Christina WIESER .


Generatie VII (Generatie VI) (Generatie VIII)

64. K V M Albartus COESE , geb./ged.(ned.herv.) Leeuwarden 4/11-5-1749, blauwverver(sknecht), overl. Leeuwarden 10-6-1840, ondertr. Leeuwarden 15-10-1773, tr.kerk Leeuwarden 31-10-1773
65. K Marijke GRAAFSMA , geb. ca. 1743, overl. Leeuwarden 19-8-1827.

68. K V M Frans FEDDEMA , geb. Leeuwarden 24-1-1744, meester-glazenmaker, overl. Leeuwarden 26-5-1831, tr.kerk Leeuwarden 20-5-1770
69. K Gerbrig ROELOFS , geb. Kootstertille ca. 1744, vroedvrouw, overl. Leeuwarden 23-7-1815.

72. K V M Adrianus PELT , geb. 11-3-1762, tr.
73. K Maria FLUKS .

74. K Dirk VAN DUUREN , tr.
75. K Neeltje NIEMANDSVERDRIET .

82. K Leendert VERBOOM , tr.
83. K Baukje Simons STOFFELS .

84. K V M Klaas SCHIPPER , geb. Rotterdam 6-2-1770, ondertr. Rotterdam 3-9-1797, tr. Rotterdam 17-9-1797
85. K V M Maria KETELAAR , geb. Rotterdam 26-12-1767.

96. K Gerardus SIKKEL , sjouwer, overl. voor 1821, ondertr. 's-Gravenhage 5-11-1775, tr.kerk 's-Gravenhage 19-11-1775
97. K Johanna VAN DEYK , fruitverkoopster, overl. voor 7-7-1864.

98. K Franciscus Ignatius KUMMER , overl. voor 1821, tr.
99. K Catharina MATHIE , overl. voor 1821.

112. K V M Matthijs DEN HERTOG , ged.(ned.ger.) Gouda 13-1-1802, pijpmakersknecht, tr.(burg.stand) Gouda 16-2-1825
113. K V M Cornelia BREDA , ged.(ned.ger.) Gouda 7-6-1801, pijpenmaakster.

114. K Hendrik VAN WAAS , pijpmaker, tr.
115. K Sara ZEVERBOOM , overl. voor 1861.

116. K V M Bastiaan SNEL , geb./ged.(ned.ger.) Gouda 2/3-3-1799, pijpmaker, overl. Gouda 26-9-1859, tr.
117. K V M Adriana BONHEUR , geb. en ged.(ned.ger.) Gouda 12-1-1800, pijpmaakster.

118. K Pieter BOOT , sjouwer, tr.
119. K Sophia HARTJESVELD , naaister.

120. K Dirk SNELLEMAN , geb. ca. 1771, pijpmakersbaas, tr.(rooms katholiek) Gouda 5-8-1794
121. K Johanna JANSEN , pijpmaakster, overl. voor 14-11-1832.

122. K V M Nicolaus BROUWERS , ged.(rooms katholiek) Gouda 12-3-1779, tr.
123. K Maria VAN ROOYEN .


Generatie VIII (Generatie VII) (Generatie IX)

128. K V M Allart COESE , geb. Leeuwarden, ged. Leeuwarden 26-12-1719, overl. 1758, tr.
129. K Acke ALBERTS .

136. K V M Johannes Douwes FEDDEMA , geb. Leeuwarden 27-10-1709, meester-glazenmaker, begr. Leeuwarden 11-6-1761, tr.kerk Leeuwarden 15-5-1735
137. K Aaltje JOUWS , overl. Leeuwarden 13-10-1780.

144. K Teunis PELT , tr.kerk 13-7-1760
145. K Francijntje HUISMAN .

168. K V M Ary SCHIPPER ondertr./tr. Rotterdam 26-4/11-5-1761
169. K Neeltie DE HOOFT .

170. K Arnoldus KETELAAR , geb. Rotterdam ondertr. Rotterdam 5-5-1765, tr. Capelle a/d IJsel
171. K Lijntje MIJNLIEFF , geb. Capelle a/d IJsel.

224. K V M Arend DEN HERTOG , ged.(ned.ger.) Gouda 5-11-1766, pijpmakersknecht, overl. Gouda voor 1802, tr.kerk(ned.ger.) Gouda 25-10-1789
225. K V M Sara 'S GRAVENZAND , geb. Haarlem 25-10-1764, werkster, overl. 11-9-1847.

226. K Philippus BREDA , pijpmakersknecht, tr.
227. K Joanna ZEGVELD , pijpmaakster.

232. K V M Pieter SNEL , ged.(ned.ger.) Gouda 19-8-1774, tr.
233. K Elsje VAN HOORN .

234. K V M Arie BONNEUR , ged.(ned.ger.) Gouda 4-4-1774, tr.(ned.ger.) Gouda 4-3-1798
235. K Cornelia WEELDENBURG .

244. K Mathijs BROUWERS , tr.
245. K Wijntje DE ROOS .


Generatie IX (Generatie VIII) (Generatie X)

256. K Johannes COESE , geb. Leeuwarden, ondertr. Leeuwarden 6-6-1716, tr.kerk Leeuwarden 21-6-1716
257. K Eva MARTENS , geb. Leeuwarden.

272. K V M Douwe WIJBRANDTS , ged.(ned.herv.) Franeker 22-11-1671, meester-metselaar, begr. Leeuwarden 30-5-1754, tr.kerk 6-10-1695
273. K V M Grijtie Hoyte SIJTSES , ged. Leeuwarden 8-9-1675, overl. na 1761.

336. K Claas SCHIPPER , tr.
337. K Claasje COOMEN .

448. K V M Pieter DEN HARTOG , ged.(ned.ger.) Gouda 11-2-1731, begr. Gouda 15-7-1809, tr.kerk(ned.ger.) Gouda 14-2-1751
449. K V M Lijsje VAN DIJK , ged.(ned.ger.) Gouda 3-1-1731, overl. Gouda 19-11-1813.

450. K Gerrit 'S GRAVENSAND , tr.
451. K Lijsje VAN THIEL .

464. K V M Pieter SNEL , ged.(ned.ger.) Gouda 27-11-1735 ondertr./tr. Gouda 22-10/9-11-1769
465. K V M Pieternella VAN HOUTEN , ged.(ned.ger.) Gouda 23-4-1745.

468. K Jan BONNEUR ondertr./tr.(ned.ger.) Gouda 9/23-1-1774
469. K V M Johanna DE HOOP , ged.(ned.ger.) Gouda 14-5-1755.


Generatie X (Generatie IX) (Generatie XI)

544. K Wijbren DOUWES , schoenmakergezel, tr.kerk(ned.herv.) Franeker 2-11-1664
545. K Geertie JURIENS .

546. K Hoyte SYTSES , bezemmaker, tr. Leeuwarden 17-3-1672
547. K Tietske CLASES .

896. K Philippus (Pietersen) HERTOGH , ged.(ned.ger.) Gouda 4-4-1703, overl. Gouda 4-8-1739, tr.kerk Gouda 5-6-1723
897. K V M Anna Jacobs VIANEN , geb. 10-11-1697, begr. 2-4-1782.

898. K Jan VAN DIJK , tr.
899. K Jannigje DE JONG .

928. K Pieter Pieters SNEL , tr.
929. K Lena Jilisse BRAAMS .

930. K Jan Huybertz VAN (DER) HOUTEN , soldaat ondertr./tr. Gouda 21-10/4-11-1742
931. K V M Maria ANKER(S) , ged.(ned.ger.) Gouda 15-3-1719.

938. K Arie DE HOOP ondertr./tr.(ned.ger.)(1) Gouda 22-6/6-7-1738 Grietje DE VOOGEL , overl. voor 3-11-1743 ondertr./tr.(ned.ger.)(2) Gouda 3/17-11-1743
939. K Gerritie VAN WIJNGAARDEN .


Generatie XI (Generatie X) (Generatie XII)

1794. K V M Jacobus VIANEN , ged.(ned.ger.) Gouda 2-8-1669, tr.
1795. K Elsje SCHARP .

1862. K Jan Jansz ANKER , tr.
1863. K Anna Klaasse COLIER .


Generatie XII (Generatie XI)

3588. K Jan Jansz VIAENEN , tr.
3589. K Jannychien HENDRICKX .


Spreidingskaarten

Spreiding Koeze in Nederland

Spreiding Sikkel in Nederland